Warga AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA komited melaksanakan EKSA

slider image slider image slider image slider image slider image

FAEDAH PELAKSANAAN EKSA:

Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi).

Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan.

Mengenalpasti, mengurang & menghapuskan pembaziran.

Meningkatkan imej agensi.

Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi.

Meningkatkan semangat esprit de corp.

Meningkatkan disiplin warga agensi.

Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan.

Mewujudkan piawaian kerja yang jelas.

LAGI...

Panduan Pelaksanaan EKSA AKMAL

WARNA ZON EKSA AKMAL

Setiap zon mempunyai warna korporat bagi tujuan keseragaman aktiviti EKSA di zon masing-masing. Warna zon ini juga digunakan pada Buku Program Jabatan, fail jabatan dan sebagainya.

TARIKH KEMASKINI : 21 SEPTEMBER 2017