SOROTAN AKMAL
UCAPAN PERSARAAN TUAN HAJI SALEH BIN ISMAIL
TIMBALAN PENGARAH KASTAM, WK54 (KUP), AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA
09 Ogos 2018
 
TUAIAN HASIL PERTAMA HYDROPONIK AKMAL
09 Ogos 2018
 
PROGRAM KHIDMAT BAKTI MASYARAKAT AKMAL
09 Ogos 2018
 


Klik untuk info penuh...
PAUTAN
HUBUNGI AKMAL
Akademi Kastam Diraja Malaysia
Royal Malaysian Customs Academy
Peti Surat 160, Bukit Baru,
Hang Tuah Jaya
75730 Melaka
Malaysia
No Telefon: +6062331040
No Fax: +6062317762

Pandu Arah KE AKMAL
(Direction To AKMAL)

Senarai Kursus: Mac 2018

BIL KURSUS SIRI TARIKH KUMPULAN SASARAN TEMPAT
1 INTERAKSI DINAMIKA KUMPULAN 04.03.2018 - 08.03.2018 KUMPULAN SOKONGAN AKMAL SELATAN
2 FROD CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP) 1 04.03.2018 - 07.03.2017 WK29 - WK54 AKMAL CAW. TIMUR
3 PENGENDALIAN SISTEM MYGST DAN MYTTX 1 05.03.2018 - 08.03.2018 WK41-WK52 AKMAL MELAKA
4 CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP) SEKTOR I- KESIHATAN, PENDIDIKAN, KERAJAAN DAN LAIN-LAIN BADAN AWAM, NGO KEBAJIKAN DAN UTILITI 05.03.2018 - 08.03.2018 WK29-WK54 AKMAL CAW. SARAWAK
5 PRA PERSARAAN 1 05.03.2018 - 08.03.2018 TERBUKA AKMAL CAW. LANGKAWI
6 WCO NATIONAL WORKSHOP ON POST CLEARANCE AUDIT (PCA) 05.03.2018 - 09.03.2018 WK41 - WK48 AKMAL MELAKA
7 PERUNDANGAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP) 13.03.2018 - 16.03.2018 WK29 - WK54 AKMAL MELAKA
8 INTERNATIONAL COOPERATION AND INFORMATION SHARING COURSE 18.03.2018 - 23.03.2018 WK41 - WK54 AKMAL CAW. LANGKAWI
9 KEMAHIRAN PENJENISAN BARANGAN KIMIA (CHAPTER 28, 29, 32 & 38) 18.03.2018 - 21.03.2018 WK29-WK54 AKMAL CAW. TIMUR
10 KEMAHIRAN RUNDINGAN 19.03.2018 - 23.03.2018 WK41 – WK54 AKMAL MELAKA

*** Semua Kursus/Seminar yang telah dijadualkan pada sepanjang tahun 2018 ini tertakluk kepada sebarang pindaan