SOROTAN AKMAL
BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PROGRAM LATIHAN AKMAL TAHUN 2020 DI ADMIRAL COVE HOTEL, PORT DICKSON
18 Sept 2019
 
MTCP: INTERNATIONAL COURSE FOR SENIOR OFFICERS OF CUSTOMS ON COMMERCIAL FRAUD
23 Ogos 2019
 
KURSUS PENGGUNAAN SISTEM UCUSTOMS SIRI 2/2019
23 Ogos 2019
 
MESYUARAT PENYELARASAN LATIHAN AKMAL/ ZON/ NEGERI (PLAN) BIL 1/2019
05 Ogos 2019
 


Klik untuk info penuh...
PAUTAN
HUBUNGI AKMAL
Akademi Kastam Diraja Malaysia
Royal Malaysian Customs Academy
Peti Surat 160, Bukit Baru,
Hang Tuah Jaya
75730 Melaka
Malaysia
No Telefon: +6062331040
No Fax: +6062317762

Pandu Arah KE AKMAL
(Direction To AKMAL)


Jabatan Penyelidikan Dan Pembangunan

Fungsi Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan

Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan (JP&P) bertanggungjawab untuk mendokong tanggungjawab AKMAL untuk memberi latihan yang berkesan kepada jabatan dalam membangunkan modal insan yang kompeten, berintegriti dan berakauntabiliti, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, kreatif dan inovatif melalui tiga pendekatan iaitu peningkatan keupayaan mental, fizikal dan kerohanian. Kunci utama pelaksanaan latihan di AKMAL adalah menerusi konsep 4 D + 1 E iaitu 'Define, Design, Develop, Deliver and Evaluate'.

Pengurusan dan Analisis
 • Melaksanakan program 'Training Needs Analysis / Training Needs Identification'
 • Melaksanakan kajian berkenaan kepuasan pelanggan dalaman (1 tahun sekali) dan kajian kepuasan pelanggan luaran (2 tahun sekali)
 • Melaksanakan kajian keberkesanan latihan (1 tahun sekali)
 • Mengendalikan Mesyuarat Panel Penasihat AKMAL (2 tahun sekali)
Pengurusan Latihan
 • Mengurus program latihan AKMAL daripada proses penawaran sehingga persijilan
 • Mengurus pembangunan modul (baru) dan mengemaskini modul - berdasarkan standard MS ISO 9001:2015 AKMAL
 • Mengurus / memantau program latihan dalaman AKMAL (warga AKMAL)
 • Mengendalikan bengkel program latihan tahunan AKMAL
 • Mengendalikan Mesyuarat Latihan AKMAL (4 tahun sekali)
 • Mengendalikan Mesyuarat Penyelarasan Latihan AKMAL / Negeri (PLAN)
 • Mengurus program pemaran / lawatan AKMAL - masyarakat celik kastam
Pusat Sumber Maklumat
 • Menjawab pertanyaan rujukan melalui sumber-sumber elektronik dan bahan bercetak yang terdapat di Perpustakaan
 • Memberi nombor kelas dan tajuk perkara kepada buku-buku yang baru diterima
 • Mengkatalog dan mengisi borang data buku/sumber media
 • Membuat pemilihan buku-buku/sumber media dan menguruskan pembelian bahan-bahan tersebut
 • Mengadakan program galakan membaca / budaya ilmu
Unit Dokumentasi
 • Mengemaskini kerja-kerja pindaan akta-akta dan peraturan-peraturan berkaitan perkastaman
 • Menyediakan salinan dokumen / maklumat terkini kepada Sidang Akademik AKMAL
 • Merekod dokumen / maklumat yang diterima daripada pihak pengurusan
 • Menyediakan dokumen / maklumat perundangan untuk dimuat naik di laman web AKMAL
Unit Fotografi dan Multimedia
 • Menyediakan bahan-bahan pameran / lawatan AKMAL
 • Mengumpul bahan bagi penerbitan AKMAL seperti buku program latihan tahunan dan buletin AKMAL
 • Membangunkan / menyunting video berkaitan program AKMAL