Info AKMAL

Kursus Asas Pembantu Penguasa Kastam Gred W17 Untuk Pelaksanaan GST

22 Sept 2014 hingga 7 Nov 2014
Perkhidmatan Atas Talian
JKDM webMail AKMAL4U AKMAL uDaftar
Pautan Utama
Hubungi AKMAL
Akademi Kastam Diraja Malaysia
Royal Malaysian Customs Academy
Peti Surat 160, Bukit Baru,
Hang Tuah Jaya
75730 Melaka
Malaysia
No Telefon: +6062331100
No Fax: +6062317762

Senarai Kursus : November 2014

BIL

NAMA KURSUS

SIRI

TARIKH

KUMPULAN SASAR

TEMPAT KURSUS

1.
Kursus Pengenalan kepada U-Customs
-

4.11.2014-6.11.2014

W41 hingga W52
AKMAL Melaka

2.     

Reserved: WCO-RTC Seminar

-

4.11.2014-6.11.2014

Heads of Regional Training Centres Asia Pacific and/or their reperesentatives

AKMAL Melaka

3.     

Kursus Kemahiran Penjenisan Barang-Barang Getah, Plastik dan Seramik

-

3.11.2014 - 7.11.2014

W27 hingga W48

AKMAL Melaka

4.     

Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam

-

3.11.2014 - 7.11.2014

27 hingga 48

AKMAL Selatan

5.     

Basic Safety Training

-

9.11.2014-20.11.2014

W17-W22 (Unit Marin)

AKMAL Langkawi

6.
Kursus Sektor-Sektor Goods And Services Tax (GST)
4
10.11.2014 - 14.11.2014
W27 hingga W54
AKMAL Sabah
7.
Kursus Frod Goods And Services Tax (GST)
6
16.11.2014 - 20.11.2014
W27 hingga W54
AKMAL Timur
8.
Kursus Perundangan Goods And Services Tax (GST)
5
17.11.2014-28.11.2014
W27 hingga W54
AKMAL Sabah
9.
Kursus Pengurusan Dan Pelupusan Barang-Barang Rampasan
-
17.11.2014-21.11.2014
W27 hingga W48
AKMAL Sarawak
10.
Kursus Program Penyiasat Kewangan Bertauliah (PPKB) Modul 5 Dan Modul 6
-
23.11.2014 - 26.11.2014
27 hingga 48
AKMAL Langkawi
11.

Kursus Kecemerlangan dan Penampilan diri untuk Pembantu Am Pejabat (PAP)

-
24.11.2014- 28.11.2014
N1 hingga N4
AKMAL Sarawak
12.
Kursus Sektor-Sektor Goods And Services Tax (GST)
5
30.11.2014 - 4.12.2014
W27 hingga W54
AKMAL Langkawi