SOROTAN AKMAL
KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
17 Nov 2017
 
JKDM WPKL DAN JKDM SELANGOR BERKONGSI KEJAYAAN DI PENTAS PENYAMPAIAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INOVASI JKDM TAHUN 2017
13 Nov 2017
 
KUMPULAN KLOPAK DAN NEON9 UNGGULI PERSADA KIK JKDM TAHUN 2017
13 Nov 2017
 
BUDAYA INOVATIF & KREATIF TUNJANG KECEMERLANGAN KASTAM
08 Nov 2017
 
MAJLIS PENUTUPAN TAMAT LATIHAN KURSUS ASAS PENGUASA KASTAM GRED WK41 DAN PENOLONG PENGUASA KASTAM GRED WK29 TAHUN 2017
06 Nov 2017
 
TAN SRI DR. MOHD IRWAN SERTAI PROGRAM MENEMBAK BERSAMA KASTAM
06 Nov 2017
 
ADLI JULANG NAMA KASTAM, TAMBAH SINAR PERAK NEGARA
24 Ogos 2017
 
MAJLIS PENUTUPAN KURSUS ASAS PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19 TAHUN 2017
05 Ogos 2017
 


Klik untuk info penuh...
PAUTAN
HUBUNGI AKMAL
Akademi Kastam Diraja Malaysia
Royal Malaysian Customs Academy
Peti Surat 160, Bukit Baru,
Hang Tuah Jaya
75730 Melaka
Malaysia
No Telefon: +6062331040
No Fax: +6062317762

Pandu Arah KE AKMAL
(Direction To AKMAL)

Dasar Latihan

Dasar Latihan AKMAL
Melahirkan individu berilmu, mempunyai tahap kemahiran dan keupayaan yang tinggi dalam menjalankan tugas, berpegang teguh kepada Etika Perkhidmatan serta mengamalkan sikap positif terhadap tugas dan organisasi melalui pendekatan latihan komprehensif yang bersepadu berteraskan pembangunan seimbang dari segi mental, rohaniah, jasadiah dan emosi dilaksanakan secara terancang, berterusan dan saksama.
Dasar Kualiti Latihan AKMAL
AKMAL komited menyediakan perkhidmatan latihan perkastaman yang memenuhi keperluan pelanggannya. AKMAL akan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualitinya.
Dasar Pelaksanaan Latihan AKMAL
  1. Tumpuan kepada kursus Asas Perkastaman terutama kepada Pegawai Kastam baru dengan penekanan kepada pembinaan sahsiah atau jati diri kastam yang teguh.
  2. Pendekatan latihan secara menyeluruh, komprehensif dan holistik dengan membangunkan modul yang lengkap dan meliputi semua aspek teras perkastaman
  3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai Kastam khasnya dalam bidang pengurusan, kewangan dan perolehan, taksiran dan penjenisan, siasatan dan pendakwaan, dan pemeriksaan akaun dan auditan pasca import.
  4. Pendedahan mengenai perkembangan-perkembangan di arena antarabangsa seperti trend-trend perdagangan yang memberi kesan kepada perkhidmatan perkastaman serta perkembangan-perkembangan dalam perkastaman antarabangsa.
  5. Penyediaan latihan berkualiti yang menepati kumpulan sasar serta kemudahan logistik dan prasarana yang disediakan di AKMAL ke arah pembangunan modal insan Kastam yang terunggul.
  6. Latihan AKMAL merupakan pencetus dan pelengkap kepada program pembinaan keupayaan (capacity building) seperti yang disaran oleh Kerajaan, Jabatan dan WCO (World Customs Organization).
  7. Program 'WCO Customs Learning & Knowledge Community (CLiKC)" dijadikan sebagai sebahagian daripada modul kursus-kursus yang dianjurkan, disamping menyediakan program pembiasaan (familiarization) kepada Pegawai Kastam yang berminat serta membantu membangunkan Pusat eLearning di negeri/stesen Kastam.
  8. Penumpuan semua latihan ke arah menjana sumber manusia bagi aktiviti Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP)
  9. Pegawai-pegawai AKMAL diutamakan sebagai tenaga pengajar (resource person) dan juga Pegawai-pegawai JKDM yang dikenalpasti sebagai Subject Matter Expert (SME)